Portefeuilles lijfrenteverzekering

Vermogensbeheer Friesland heeft samen met de verzekeringsmaatschappij Bâloise een tweetal interne fondsen ontwikkeld waar u zelf de gewenste verhouding kunt bepalen:

Meer waarde.

Meer waarde. is een fonds met een hoger risico en meer rendement.

Binnen het beleggingsbeleid voor dit fonds worden bij voorkeur individuele aandelen en soms beleggingsfondsen gebruikt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wordt  er gespreid belegd in overheden, bedrijven, sectoren en regio’s.

Stabiel

Stabiel is het fonds met een lager risico en een minder hoog rendement.

Vermogensbeheer Friesland belegt in het Stabiel fonds voornamelijk in vastrentende waarden, waarvan het merendeel in obligaties. Binnen dit beleggingsbeleid worden bij voorkeur individuele obligaties gebruikt om de kosten zo laag mogelijk te houden, soms worden beleggingsfondsen gekocht.

Fonds dédié (maatwerk)

Het fonds dédié is een maatwerk lijfrenteverzekering dat belegt volgens de beleggingsstrategie van u als verzekeringnemer.

De belegger bepaalt zelf waaruit het fonds waarin hij belegt samengesteld is, dus hoeveel aandelen, obligaties, enz. het fonds bevat.

Wilt u op een bepaald tijdstip terug gebeld worden?

Bel mij terug

    Terugbelverzoek

    ×